Χαραλαμπόπουλος Παναγιώτης

Ο Παναγιώτης  Χαραλαμπόπουλος είναι στρατιωτικός ιατρός αναισθησιολόγος. Από το 2017 συνεργάζεται με το Καρδιολογικό Ρυθμολογικό Κέντρο χορηγώντας αναισθησία σε επεμβάσεις κατάλυσης αρρυθμιών.

Φοίτησε στη Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων και ταυτόχρονα στην Ιατρική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και έλαβε την ειδικότητα της Αναισθησιολογίας το 2014 από το 401 ΓΣΝΑ και το ΓΝΑ «Γ. Γεννηματάς».

Από το 2010 έως και το 2016 διετέλεσε επιστημονικός συνεργάτης στην Καρδιοχειρουργική ΜΕΘ του νοσοκομείου IAΣΩ GENERAL πραγματοποιώντας εφημερίες και αντιμετωπίζοντας πληθώρα καρδιοχειρουργικών και καρδιολογικών περιστατικών.

Είναι επιμελητής του αναισθησιολογικού τμήματος του 401 ΓΣΝΑ και επιστημονικός συνεργάτης σε ιδιωτικές κλινικές των Αθηνών χορηγώντας αναισθησία σε πληθώρα περιστατικών κάθε είδους και βαρύτητας.

βαρύτητας.

2021-12-11T23:08:03+00:00