Βηματοδότες και απινιδωτές συμβατοί με μαγνητικό τομογράφο

Η χρησιμοποίηση της πιο σύγχρονης τεχνολογίας είναι αδιαπραγμάτευτη για τους ασθενείς μας

Η μαγνητική τομογραφία είναι μία διαγνωστική τεχνική που προσφέρει υψηλής ποιότητας απεικόνιση των ιστών και των οργάνων του ανθρώπινου σώματος. Πλέον, η μαγνητική τομογραφία έχει γίνει η απεικονιστική εξέταση εκλογής για εγκέφαλο, σπονδυλική στήλη, μυοσκελετικό σύστημα, κεφαλή, τράχηλο, όπως επίσης και για την ίδια την καρδιά.

Οι ασθενείς που έχουν εμφυτευμένους συμβατικούς βηματοδότες ή απινιδωτές δεν επιτρέπεται να υποβληθούν σε μαγνητική τομογραφία, καθώς οι συσκευές αυτές διαθέτουν μεταλλικά μέρη και ευαίσθητα ηλεκτρονικά κυκλώματα, που αν εκτεθούν στο μαγνητικό πεδίο του μαγνητικού τομογράφου μπορεί να προκληθούν σημαντικά προβλήματα στον άρρωστο αλλά και στην μετέπειτα λειτουργία των συσκευών αυτών.

Τα τελευταία χρόνια η τεχνολογική ανάπτυξη έδωσε τη δυνατότητα της κατασκευής βηματοδοτικών και απινιδωτικών συστημάτων που είναι συμβατά ακόμα και με υψηλά μαγνητικά πεδία. Συνήθως χρειάζεται μία προηγούμενη ρύθμιση της συσκευής με τον ειδικό προγραμματιστή πριν ο ασθενής υποβληθεί στη μαγνητική τομογραφία.

Οι ασθενείς πριν υποβληθούν στην εμφύτευση του βηματοδότη θα πρέπει να συζητούν με το γιατρό τους για την ανάγκη εμφύτευσης ενός βηματοδότη ή απινιδωτή που να είναι συμβατός με μαγνητική τομογραφία. Υπολογίζεται ότι ένα ποσοστό 75% των ασθενών στους οποίους εμφυτεύεται βηματοδότης ή απινιδωτής θα χρειαστεί να υποβληθούν σε μαγνητική τομογραφία που θα λύσει ένα σημαντικό διαγνωστικό πρόβλημα.

Παλαιότερα το κόστος των συμβατών με μαγνητική τομογραφία συσκευών ήταν ένας αποτρεπτικός παράγοντας στην ευρεία χρησιμοποίησή τους, καθώς τα ασφαλιστικά ταμεία δεν κάλυπταν την επιπλέον δαπάνη. Σήμερα, παρά το ότι χρησιμοποιούνται ακόμη συσκευές που δεν είναι συμβατές με μαγνητική τομογραφία, έχουμε λύσει το θέμα του κόστους καθώς οι τιμές των τεχνολογικά προηγμένων, συμβατών με μαγνητική τομογραφία συσκευών έχουν δραματικά μειωθεί και κατά συνέπεια καλύπτονται από τα ασφαλιστικά ταμεία.

Στο Heart Rhythm Center χρησιμοποιούμε αποκλειστικά και μόνο βηματοδότες και απινιδωτές συμβατούς με μαγνητική τομογραφία σε όλο το σώμα (full-body MRI compatible devices). Πιστεύουμε ότι η συμβατότητα με μαγνητική τομογραφία και η μακροβιότητα της μπαταρίας των βηματοδοτών και απινιδωτών είναι δύο από τα κυριότερα χαρακτηριστικά στην επιλογή μιας τεχνολογικά άρτιας συσκευής.

2021-12-11T20:57:46+00:00