Κατάλυσης κολπικής μαρμαρυγής με Pulsed Field Ablation

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2022 

Για πρώτη φορά στην Ελλάδα επέμβαση κατάλυσης κολπικής μαρμαρυγής με ενέργεια παλμικού πεδίου (Pulsed Field Ablation) σε τρισδιάστατη απεικόνιση με το σύστημα Ensite.

Η αντιμετώπιση της κολπικής μαρμαρυγής με κατάλυση παλμικού πεδίου [Pulsed Field Ablation (PFA)] με τη χρήση του συστήματος Farapulse (Boston Scientific) είναι μία νέα τεχνολογία για την κατάλυση της κολπικής μαρμαρυγής. Μέσω του ειδικού καθετήρα αποδίδονται ηλεκτρικοί παλμοί υψηλής έντασης που προκαλούν την ηλεκτρική απομόνωση των ιστών του κολπικού μυοκαρδίου με μια διαδικασία που λέγεται ηλεκτροδιάτρηση της κυτταρικής μεμβράνης. Κατά αυτό τον τρόπο επιτυγχάνεται εξαιρετική αποτελεσματικότητα, μεγαλύτερη ασφάλεια και σημαντικά μικρότερη διάρκεια επέμβασης. Η νέα αυτή πηγή ενέργειας έχει εκλεκτικότητα για το μυοκάρδιο και δεν επηρεάζει γειτονικά όργανα όπως ο οισοφάγος και το δεξιό φρενικό νεύρο. Έτσι, αποφεύγονται δυνητικές επιπλοκές των μέχρι τώρα χρησιμοποιούμενων πηγών ενέργειας, δηλαδή κατά κύριο λόγο, της RF ενέργειας και της cryo-ενέργειας.

Το HRC πρωτοπορεί στην κατάλυση της κολπικής μαρμαρυγής, διεκπεραιώνοντας μεγάλους όγκους περιστατικών υψηλής εξειδίκευσης και συνθετότητας. Προσφάτως ξεκίνησε να εφαρμόζει την τεχνολογία κατάλυσης παλμικού πεδίου με άριστα αποτελέσματα.

Μάλιστα, για πρώτη φορά στην Ελλάδα κατέστη δυνατή η τρισδιάστατη απεικόνιση του καθετήρα Farapulse και η πλοήγηση του σε πραγματικό χρόνο στο τρισδιάστατο μοντέλο του αριστερού κόλπου με τη χρήση του συστήματος τρισδιάστατης χαρτογράφησης Ensite (Abbott). Η συγκεκριμένη διαδικασία εξασφάλισε απόλυτη ακρίβεια στην θέση απόδοσης της ενέργειας και συνετέλεσε την αξιολόγηση του αρίστου αποτελέσματος μετά την κατάλυση με λεπτομερή χαρτογράφηση.

2023-11-01T22:25:54+00:00