ΙΩΑΝΝΑ ΨΑΡΟΥ

Η Ιωάννα Ψαρρού εργάζεται στην Βιοκλινική Αθηνών ως νοσηλεύτρια από το 2016 και ως νοσηλεύτρια του Αιμοδυναμικού και Ηλεκτροφυσιολογικού Εργαστηρίου από το 2019.

Είναι πτυχιούχος του Τμήματος Νοσηλευτικής (Τ.Ε.Ι Αθήνας) και έχει πραγματοποιήσει την πρακτική της άσκηση στα ακόλουθα τμήματα του Π.Γ.Ν Αττικόν: Παθολογικό, Αγγειοχειρουργικό, Μ.Ε.Θ και Χειρουργικό, από τον 10/2013 έως και τον 03/2014.

Παρακολουθεί μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών με τίτλο «Μονάδες εντατικής θεραπείας – Καρδιολογική Νοσηλευτική» του Τμήματος Ιατρικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, εκπονώντας διπλωματική εργασία με θέμα «Συχνότητα εμφάνισης καρδιαγγειακών συμβαμάτων μετά από ablation».

2020-05-26T02:22:55+00:00