Κατευθυντήριες οδηγίες

Ευρωπαϊκή Καρδιολογική Εταιρία

Mobile Apps

FOR IOS

FOR ANDROID

Guidelines

American College of Cardiology

American Heart Association

Heart Rhythm Society

Mobile Apps

FOR IOS

FOR ANDROID

Guidelines

2020-11-01T13:22:18+00:00