Επιστημονικές εκθέσεις – Scientific Documents/Statements

Ευρωπαϊκή Καρδιολογική Εταιρία

 Scientific Documents

 •       Αρρυθμίες και νοητική λειτουργία 2018 Link… 

 • Κατάλυση κολπικής μαρμαρυγής 2017 Link…

 • Αντιθρομβωτική θεραπεία στην κολπική μαρμαρυγή που σχετίζεται με βαλβιδική καρδιακή νόσο 2017 Link…

 • Κολπικές ταχυαρρυθμίες ανιχνευόμενες από συσκευές: Ορισμός, επιπτώσεις και αντιμετώπιση 2017 Link…

 • Screening για κολπική μαρμαρυγή 2107 Link…

 • Προαθλητικός καρδιαγγειακός έλεγχος για την πρόληψη του αιφνίδιου καρδιακού θανάτου 2017 Link… 

 • Υπέρταση και καρδιακές αρρυθμίες 2017 Link…

 • Αντιμετώπιση των υπερκοιλιακών ταχυκαρδιών 2017 Link…

 • Πρόληψη κολπικής μαρμαρυγής 2017 Link…

 • Αριστερή κοιλιακή βηματοδότηση για θεραπεία καρδιακού επανασυγχρονισμού 2016 Link…

 • Ο φορετός καρδιομετατροπέας – απινιδωτής: τρέχουσα τεχνολογία και ενδείξεις 2016 Link…

 • Κολπικές μυοκαρδιοπάθειες 2016 Link…

 • Ο ρόλος της πολύπλευρης απεικόνισης στην εκτίμηση ασθενών με κολπική μαρμαρυγή 2016 Link…

 • Επικαιροποιημένος πρακτικός οδηγός για την χρήση ΝΟΑCs σε ασθενείς με μη-βαλβιδική κολπική μαρμαρυγή 2015 Link…

 • Βέλτιστος προγραμματισμός και έλεγχος εμφυτεύσιμων απινιδωτών 2015 Link…

 • Αντιθρομβωτική αγωγή σε ασθενείς που υποβάλλονται σε ηλεκτροφυσιολογικές επεμβάσεις 2015 Link… 

 • Χρόνια νεφρική νόσος σε ασθενείς με διαταραχές καρδιακού ρυθμού εμφυτευμένο ηλεκτρικές συσκευές 2015 Link…

 • Άρθρο ανασκόπησης στην βηματοδότηση χωρίς ηλεκτρόδια 2015 Link…

 • Άρθρο ανασκόπησης στην πολυεστιακή βηματοδότηση για την επίτευξη καρδιακού επανασυγχρονισμού 2014 Link…

 • Καρδιακές αρρυθμίες σε οξύ στεφανιαίο σύνδρομο 2014 Link…

 • Συμφωνία ειδικών στις κοιλιακές αρρυθμίες 2014 Link…

 • Συμφωνία ειδικών για τη σύγκληση του ωτίου του αριστερού κόλπου 2014 Link…

 • Μονάδα συγκοπής: Αρχές και απαιτήσεις 2015 Link…

 • Πρακτικοί τρόποι μείωσης της δόσεως ακτινοβολίας για ασθενείς και προσωπικό κατά τη διάρκεια επεμβάσεων εμφυτεύσεις συσκευών και ηλεκτροφυσιολογικών επεμβάσεων 2014 Link…

American College of Cardiology

American Heart Association

Heart Rhythm Society

Scientific Statements

 • Κατάλυση κολπικής μαρμαρυγής 2017 Link…

 •  Διαχείριση προβλημάτων και εκφύτευση ηλεκτροδίων καρδιαγγειακών εμφυτεύσιμων ηλεκτρονικών συσκευών:  2017 Link…

 • Αντιμετώπιση ασθενών που λαμβάνουν NOACs σε οξείες και περι-επεμβατικές καταστάσεις 2017 Link…

 • Πρόληψη ΑΕΕ σε ασθενείς με σιωπηλή καρδιαγγειακή νόσο 2017 Link…

 • Η βηματοδότηση στην αντιμετώπιση της αντανακλαστικής συγκοπής (Vasovagal, περιστασιακής, υπερευαίσθητου καρωτιδικού κόλπου). Συστηματική ανασκόπηση 2017 Link…

 • Ο φορετός καρδιομετατροπέας – απινιδωτής για την πρόληψη του αιφνιδίου καρδιακού θανάτου 2016 Link…

 • Κλινική απόδοση και ποιοτικά πρότυπα για ασθενείς με κολπική μαρμαρυγή και κολπικό πτερυγισμό 2016 Link…

 • Τρέχουσες διαγνωστικές και θεραπευτικές στρατηγικές για ειδικές μορφές διατατικής μυοκαρδιοπάθειας 2016 Link…

 • Ηλεκτροκαρδιογραφική πρώιμη επαναπόλωση 2016 Link…

 • Ενδείξεις συμμετοχής ή αποκλεισμού αθλητών ανταγωνιστικών αθλημάτων. Ταξινόμηση αθλημάτων (δυναμικά, στατικά και επιδράσεις) 2015 Link…

 • Ενδείξεις συμμετοχής ή αποκλεισμού αθλητών ανταγωνιστικών αθλημάτων. Προαγωνιστικός έλεγχος 2015 Link…

 • Ενδείξεις συμμετοχής ή αποκλεισμού αθλητών ανταγωνιστικών αθλημάτων. Υπερτροφική μυοκαρδιοπάθεια 2015 Link…

 • Ενδείξεις συμμετοχής ή αποκλεισμού αθλητών ανταγωνιστικών αθλημάτων. Καρδιακές καναλοπάθειες 2015 Link…

 • Ενδείξεις συμμετοχής ή αποκλεισμού αθλητών ανταγωνιστικών αθλημάτων. Αρρυθμίες και διαταραχές αγωγής 2015 Link…

 • Διαστρωμάτωση κινδύνου για αρρυθμικά συμβάντα σε ασθενείς με ασυμπτωματική προδιέγερση 2015 Link…

 • Οδηγίες για πρόληψη ΑΕΕ σε ασθενείς με προηγούμενο ΑΕΕ ή ΤΙΑ 2014 Link…

 • Συμφωνία ειδικών για τη θεραπεία με απινιδωτές σε ασθενείς που δεν περιλαμβάνονται δεν αντιπροσωπεύονται επαρκώς σε κλινικές μελέτες 2014 Link…

2018-06-27T22:43:25+00:00