Επεμβατικές

Ηλεκτροφυσιολογική μελέτη:

Η ηλεκτροφυσιολογική μελέτη ή ηλεκτροφυσιολογικός έλεγχος είναι μία ελάχιστα επεμβατική εξέταση, που σκοπό έχει να μελετήσει  την λειτουργία του ηλεκτρικού συστήματος της καρδιάς, να κάνει ακριβή διάγνωση των αρρυθμιών ή να εκτιμήσει τον κίνδυνο που έχει ένας ασθενής να εμφανίσει μελλοντικά κακοήθεις αρρυθμίες. Βλέπε περισσότερα…

 

Εμφυτεύσιμο Holter: Στις περιπτώσεις που υποπτευόμαστε μια σοβαρή διαταραχή του καρδιακού ρυθμού, που θα μπορούσε να αιτιολογήσει επεισόδια απώλειας των αισθήσεων, που όμως δεν έχει αναδειχθεί με κάποια άλλη διαγνωστική μέθοδο, μπορούμε να εμφυτεύσουμε κάτω από το δέρμα μια μικροσκοπική συσκευή, το εμφυτευσιμο Holter ή συσκευή συνεχούς ηλεκτροκαρδιογραφικής καταγραφής κλειστής αγκύλης. Την συσκευή αυτή μπορούμε να την ελέγχουμε εξωτερικά με ειδικό προγραμματιστή και να ανασύρουμε από τη μνήμη της πιθανές διαταραχές ρυθμού που θα μας οδηγήσουν στη σωστή θεραπευτική απόφαση. Την σύγχρονη τεχνολογία στο συγκεκριμένο πεδίο αποτελούν μικροσκοπικές συσκευές που τοποθετούνται με ένεση κάτω από το δέρμα και μέσω διαδικτύου μεταδίδουν δεδομένα από τον καρδιακό ρυθμό σε εξειδικευμένα κέντρα. Αυτό μπορεί να πραγματοποιηθεί σε κάποιες μικροσυσκευές με μια απλή εφαρμογή στο κινητό τηλέφωνο Βλέπε περισσότερα…

2018-07-26T19:05:00+00:00