Κολπική μαρμαρυγή: Το κόστος στην καθυστέρηση της θεραπείας

Κολπική μαρμαρυγή κόστος        Η κολπική μαρμαρυγή είναι μία αρρυθμία των κόλπων, δηλαδή των πάνω κοιλοτήτων της καρδιάς, που προκαλεί γρήγορο και άρρυθμο καρδιακό παλμό (βλ. περισσότερα). Η κατάσταση αυτή μπορεί να προκαλεί έντονα συμπτώματα, όμως παράλληλα είναι υπεύθυνη για δημιουργία θρόμβων που προκαλούν θρομβοεμβολικά, κυρίως εγκεφαλικά επεισόδια. Επιπρόσθετα, η αρρυθμία αυτή  σχετίζεται, πιθανότατα με άμεση αιτιολογική σχέση, με καρδιακή ανεπάρκεια, επανειλημμένες νοσηλείες, επιδείνωση της νοητικής λειτουργίας και άνοια. Οι πρωταρχικοί στόχοι της θεραπείας, εκτός από την αντιμετώπιση συνοδών παθολογικών καταστάσεων, πρέπει να είναι η πρόληψη της δημιουργίας εγκεφαλικών επεισοδίων με χορήγηση αντιπηκτικών φαρμάκων και η αντιμετώπιση της γρήγορης καρδιακής συχνότητας με  προσπάθεια επαναφοράς της σε πιο φυσιολογικά επίπεδα ή με σταμάτημα της αρρυθμίας και προσπάθεια αποκατάστασης του φυσιολογικού ρυθμού. Οι μέχρι τώρα κλινικές μελέτες έχουν δείξει ότι η πρόληψη των εγκεφαλικών επεισοδίων με αντιπηκτικά είναι πραγματικά σωτήρια για τη ζωή των ασθενών. Αντίθετα, οι προσπάθειες αποκατάστασης του φυσιολογικού ρυθμού με φαρμακευτικές μεθόδους δεν έδειξαν να υπερέχουν στην βελτίωση του προσδόκιμου επιβίωσης, σε σύγκριση με την αποδοχή της αρρυθμίας και την απλή ρύθμιση της καρδιακής συχνότητας. Τα τελευταία 20 χρόνια έχουν μπει στη θεραπευτική της κολπικής μαρμαρυγής, με ολοένα και αυξανόμενο ρυθμό, οι επεμβάσεις κατάλυσης. Η κατάλυση,  αγγλιστί ablation, είναι μία ελάχιστα επεμβατική μέθοδος που γίνεται με απλή παρακέντηση στην περιοχή των μηριαίων φλεβών και σαν σκοπό έχει την θεραπεία σε περιοχές των κόλπων που είναι υπεύθυνες για την κολπική μαρμαρυγή (διαβάστε περισσότερα). Μέχρι σήμερα η κατάλυση είναι το αποτελεσματικότερο όπλο στην θεραπευτική για την εκρίζωση της κολπικής μαρμαρυγής και την εξάλειψη των συμπτωμάτων. Εκτός όμως από αυτά τα ευεργετήματα φαίνεται πως η κατάλυση βελτιώνει γενικότερα την πορεία και την πρόγνωση των ασθενών. Σε συγκρίσεις πληθυσμών με παρόμοια χαρακτηριστικά, φαίνεται πως οι ασθενείς που υποβλήθηκαν σε κατάλυση έχουν καλύτερη πρόγνωση στην αποφυγή των δυσάρεστων επιπλοκών που προκαλεί η κολπική μαρμαρυγή. Επίσης σε ειδικές κατηγορίες ασθενών, όπως οι ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια, έχει πλέον αποδειχθεί από τυχαιοποιημένες κλινικές μελέτες πως η κατάλυση παρατείνει το προσδόκιμο επιβίωσης.

       Όλα αυτά τα στοιχεία συγκλίνουν στην άποψη πως η παρέμβαση με κατάλυση για την αντιμετώπιση της κολπικής μαρμαρυγής πρέπει να γίνεται σύντομα αφότου αυτή εμφανιστεί. Επιπρόσθετα, το γεγονός ότι το ποσοστό επιτυχίας της μεθόδου είναι υψηλότερο όταν η παρέμβαση γίνεται στα αρχικά στάδια, είναι έτι περαιτέρω επιβεβαιωτικό της αναγκαιότητας για πρώιμη παρέμβαση.

        Κατά συνέπεια, έστω και αν η εμφάνιση της κολπικής μαρμαρυγής δεν οδηγεί άμεσα σε οδυνηρά αποτελέσματα, το κόστος της αναμονής και της θεραπευτικής ολιγωρίας μπορεί να είναι μεγάλο για την μετέπειτα πρόγνωση. Η συμβολή εξειδικευμένων καρδιολόγων στο αντικείμενο της κολπικής μαρμαρυγής έχει μεγάλη σημασία για τη σωστή αντιμετώπιση και την ορθή επιλογή των ασθενών που θα ωφεληθούν από τη θεραπεία κατάλυσης. Σήμερα στα εργαστήρια  καρδιακής ηλεκτροφυσιολογίας, με ανάλογη εμπειρία στο αντικείμενο, η κατάλυση της κολπικής μαρμαρυγής γίνεται ως επέμβαση ρουτίνας με ελάχιστη ταλαιπωρία για τον ασθενή, άμεση κινητοποίηση και επιστροφή στην καθημερινή δραστηριότητα από την επόμενη κιόλας μέρα και σχεδόν μηδενικό κίνδυνο.

2019-02-11T12:58:22+00:00