Κατάλυση κολπικής ταχυκαρδίας

(για περισσότερες πληροφορίες για την αρρυθμία, βλ. Αρρυθμίες → κολπική ταχυκαρδία)

Σε ποιους ασθενείς ενδείκνυται η κατάλυση;

Η κατάλυση της κολπικής ταχυκαρδίας είναι μία ελάχιστα επεμβατική τεχνική, η οποία μπορεί να αποτελέσει οριστική θεραπεία, χωρίς την ανάγκη χορήγησης φαρμακευτικής αγωγής.

Σε κατάλυση μπορούν να υποβληθούν:

 • Όσοι ασθενείς έχουν εμφανίσει ένα ή περισσότερα επεισόδια κολπικής ταχυκαρδίας με συμπτώματα, παρά την λήψη φαρμακευτικής αγωγής
 • Όσοι ασθενείς έχουν εμφανίσει ένα ή περισσότερα επεισόδια κολπικής ταχυκαρδίας με συμπτώματα, χωρίς να λαμβάνουν ή να προτίθενται να ξεκινήσουν φαρμακευτική αγωγή
 • Ασθενείς, στους οποίους η προηγούμενα αποτελεσματική φαρμακευτική αγωγή προκάλεσε κάποια σοβαρή παρενέργεια και επομένως πρέπει να διακοπεί.
  Η αμιωδαρόνη που είναι το πιο δραστικό φάρμακο για την πρόληψη επεισοδίων κολπικής ταχυκαρδίας, είναι ταυτόχρονα και ένα φάρμακο που προκαλεί αρκετές ανεπιθύμητες ενέργειες (θυρεοειδοπάθεια, πνευμονοπάθεια, ηπατική δυσλειτουργία, οφθαλμικές διαταραχές κα.)
 • Ασθενείς που παρουσιάζουν κολπική ταχυκαρδία μετά από επέμβαση κατάλυσης για κολπική μαρμαρυγή και εξακολουθούν να έχουν τα ίδια ή εντονότερα συμπτώματα.
  Πολλές φορές, η κολπική ταχυκαρδία που προκύπτει μετά από κατάλυση για κολπική μαρμαρυγή, δημιουργεί εντονότερα συμπτώματα στον ασθενή λόγω της μεγαλύτερης καρδιακής συχνότητας και της δυσκολότερης φαρμακευτικής αντιμετώπισης. Επομένως, η κατάλυση είναι πιθανόν περισσότερο αναγκαία.

Ποιος είναι ο επεμβατικός στόχος;

Ο επεμβατικός στόχος είναι αρχικά η εξακρίβωση του μηχανισμού της ταχυκαρδίας δηλαδή αν πρόκειται για εστιακή ταχυκαρδία ή για κύκλωμα επανεισόδου και η χορήγηση θεραπείας στα κατάλληλα σημεία, ώστε η ταχυκαρδία πλέον να μην μπορεί να συντηρηθεί.

Προετοιμασία του ασθενούς για την επέμβαση

Συνήθως χρειάζεται:

 • Να διακοπούν τα αντιαρρυθμικά φάρμακα για τουλάχιστον 5 ημέρες
 • Εάν πρόκειται για αμιωδαρόνη, το διάστημα διακοπής που απαιτείται είναι πολύ μεγαλύτερο (>20 ημέρες)
  Η διακοπή των φαρμάκων συνιστάται διότι αυτά μπορεί να καλύπτουν την ταχυκαρδία και να δυσκολεύουν την χαρτογράφηση και κατάλυσή της. Εάν, όμως, η ταχυκαρδία είναι συνεχόμενη παρά τη χορήγηση αντιαρρυθμικών φαρμάκων, μπορεί η κατάλυση να γίνει και χωρίς την προηγούμενη διακοπή αυτών.
 • Εάν λαμβάνει αντιπηκτικά ή άλλα αντιθρομβωτικά φάρμακα, συνήθως δεν απαιτείται διακοπή, αλλά θα πρέπει να γίνεται προηγούμενη συνεννόηση με τον γιατρό του.
 • Σε ότι αφορά την υπόλοιπη φαρμακευτική αγωγή, αυτή μπορεί να συνεχίζεται κανονικά ακόμα και την ημέρα της επέμβασης.
 • Ο ασθενής, κατά την επέμβαση, πρέπει να είναι νηστικός το ίδιο πρωί (μπορεί να έχει πάρει κανονικά βραδινό), ενώ εάν η επέμβαση γίνεται απόγευμα, μπορεί να έχει ληφθεί ένα ελαφρύ πρωινό.
 • Κατά την προσέλευσή του στο νοσοκομείο θα πρέπει να έχει προηγούμενες εξετάσεις, ιδίως ηλεκτροκαρδιογραφήματα

Η διαδικασία της επέμβασης

Συνηθέστερα η επέμβαση γίνεται χωρίς γενική αναισθησία, μόνο με τοπική αναισθησία στα σημεία των παρακεντήσεων. Για ασθενείς, που το επιθυμούν μπορεί να γίνει πιο έντονη καταστολή.

Στο ηλεκτροφυσιολογικό εργαστήριο, ο ασθενής θα συνδεθεί με συνεχή ηλεκτροκαρδιογραφική παρακολούθηση. Θα γίνουν, με τοπική αναισθησία, οι παρακεντήσεις στην άνω περιοχή των μηρών για να τοποθετηθούν στις μηριαίες φλέβες ειδικά θηκάρια (σωληνάκια) μέσα από τα οποία εισέρχονται οι ηλεκτροφυσιολογικοί καθετήρες (μικρά ηλεκτρόδια) που τοποθετούνται σε ειδικές θέσεις στο εσωτερικό της καρδιάς. Παραλλήλως, εισάγετε και ένας πηδαλιουχούμενος καθετήρας, ο καθετήρας κατάλυσης, που μπορεί να κάνει χαρτογράφηση αλλά και κατάλυση. Ο καθετήρας κατάλυσης εισάγεται από τη μηριαία φλέβα και διαμέσου της κάτω κοίλης φλέβας προωθείται στο δεξιό κόλπο της καρδιάς. Εάν χρειάζεται προσέγγιση του αριστερού κόλπου, θα πρέπει να διενεργηθεί διαφραγματοστομία. Η διαφραγματοστομία γίνεται με παρακέντηση με βελόνα του ωοειδούς τρήματος μιας λεπτής μεμβράνης που βρίσκεται ανάμεσα στο δεξιό και τον αριστερό κόλπο.

Με τους καθετήρες λαμβάνουμε την καταγραφή των ηλεκτρικών σημάτων από τους κόλπους. Τα σήματα αυτά προβάλλονται στα συστήματα χαρτογράφησης του εργαστηρίου. Στις επεμβάσεις κατάλυσης κοιλιακής ταχυκαρδίας χρησιμοποιείται σύστημα τρισδιάστατης χαρτογράφησης που μας επιτρέπει την «real time» εμφάνιση των καθετήρων και την πλοήγησή τους, χωρίς την χρήση ακτινοσκόπησης. Το τρισδιάστατο σύστημα μας βοηθά ακόμα στη δημιουργία ενός λεπτομερούς τρισδιάστατου χάρτη της καρδιάς, που απεικονίζει την πορεία του ηλεκτρικού ερεθίσματος. Τα στοιχεία αυτά μας βοηθούν να εντοπίσουμε ακριβώς την εστία της ταχυκαρδίας και να δώσουμε ενέργεια.

Ο στόχος της κατάλυσης είναι η εξάλειψη του υποστρώματος για τη συντήρηση της ταχυκαρδίας. Αυτό αν πρόκειται για ταχυκαρδία εστιακής προέλευσης μπορεί να γίνει με σημειακή εφαρμογή κατάλυσης, ενώ εάν πρόκειται για κύκλωμα μακρο-επανεισόδου συνήθως, γίνεται με δημιουργία γραμμικής βλάβης ή κατάλυσης μιας μεγαλύτερης περιοχής.

Επιτυχές αποτέλεσμα θεωρείται η μη επανεμφάνιση της ταχυκαρδίας τόσο αυτόματα, όσο και μετά από δικές μας προσπάθειες πρόκλησης. Εάν το αποτέλεσμα αυτό παραμένει για περίπου 20-30 λεπτά από την τελευταία χορήγηση, η επέμβαση ολοκληρώνεται. Γίνεται αιμόσταση στα σημεία των παρακεντήσεων και ο ασθενής, αφού πιθανόν μείνει για λίγη ώρα στην ανάνηψη, επιστρέφει στο θάλαμο.

Μετά την επέμβαση

Ο ασθενής αμέσως μετά την επέμβαση επιστρέφει στο θάλαμο, όπου μένει κατακεκλιμένος, προσέχοντας τις πρώτες ώρες να μην κάνει έντονες κινήσεις των κάτω άκρων. Συνήθως, μπορεί να σηκωθεί από το κρεβάτι 4-5 ώρες μετά την επάνοδό του στο θάλαμο. Την επόμενη μέρα το πρωί, γίνεται ηλεκτροκαρδιογράφημα και ο ασθενής, αφού λάβει οδηγίες, εξέρχεται από το νοσοκομείο. Την μεθεπόμενη ημέρα της επεμβάσεως μπορεί να επανέλθει κανονικά στην εργασία του και στις φυσικές του δραστηριότητες.

Ποιο είναι το αναμενόμενο αποτέλεσμα από την κατάλυση;

Το αναμενόμενο αποτέλεσμα της επέμβασης είναι η απαλλαγή από την αρρυθμία, χωρίς την ανάγκη χορήγησης φαρμακευτικής αγωγής.

Υπάρχουν κίνδυνοι από την επέμβαση;

Η επέμβαση της κατάλυσης της κομβικής ταχυκαρδίας επανεισόδου είναι, σε έμπειρα εργαστήρια, μία ιδιαιτέρως ασφαλής επέμβαση. Το ποσοστό των επιπλοκών είναι 3-5%. Γενικώς, μπορεί να παρατηρηθούν:

 • Αιμάτωμα στα σημεία των παρακεντήσεων
 • Επιπωματισμός καρδιάς. Ο καρδιακός επιπωματισμός είναι η έξοδος από την καρδιά μιας ποσότητας αίματος και η συσσώρευση της ανάμεσα στην εξωτερική πλευρά της καρδιάς και στο περικάρδιο (τον σάκο που περιβάλλει εξωτερικά την καρδιά). Είναι κατάσταση επείγουσα, που πρέπει να αντιμετωπιστεί άμεσα με παρακέντηση του περικαρδιακού χώρου για παροχέτευση του αίματος που έχει συσσωρευτεί εκεί. Συνήθως, αυτό ως θεραπεία αρκεί. Ένας μικροσκοπικός παροχετευτικός καθετήρας θα παραμείνει στον περικαρδιακο χώρο για περίπου 24 ώρες, στη συνέχεια θα αφαιρεθεί, ενώ ταυτόχρονα ο ασθενής θα παρακολουθείται στενά. Συνήθως, η επιπλοκή του επιπωματισμού απαιτεί μία παράταση της νοσηλείας για 2-4 ημέρες.
 • θρομβοεμβολικά επεισόδια

Διαβάστε περαιτέρω :

2020-05-26T03:01:28+00:00