Κατεχολαμινεργική πολύμορφη κοιλιακή ταχυκαρδία

Τι είναι;

Η Κατεχολαμινεργική πολύμορφη κοιλιακή ταχυκαρδία (στα αγγλικά Catecholaminergic polymorphic ventricular tachycardia ή CPVT) είναι μία σπάνια νόσος που εμφανίζεται στην 1η ή 2η δεκαετία της ζωής και οφείλεται σε μεταλλάξεις γονιδίων κάποιων πρωτεϊνών του καρδιακού κυττάρου, που έχουν να κάνουν με την διακίνηση του ασβεστίου. Οι συνέπειες αυτών των μεταλλάξεων είναι μία ιοντική ανισορροπία που μπορεί να προκαλέσει σοβαρές αρρυθμίες, ενδεχόμενα θανατηφόρες, που συμβαίνουν κατά τη διάρκεια της άσκησης.

Διάγνωση

Η διάγνωση γίνεται από την ανεύρεση των χαρακτηριστικών κοιλιακών αρρυθμιών που συμβαίνουν κατά τη διάρκεια της κόπωσης.

Θεραπεία

Η θεραπεία μπορεί να περιλαμβάνει φαρμακευτική αγωγή με β-αποκλειστές, βεραπαμίλη ή φλεκαϊνίδη. Επίσης, η αποφυγή έντονης άσκησης είναι επιβεβλημένη. Σε κάποιες περιπτώσεις συνιστάται η χειρουργική συμπαθεκτομή, όπως επίσης και η εμφύτευση απινιδωτή.

2018-06-27T22:01:28+00:00