Ομιλίες σε συνέδρια

Ομιλητής Τίτλος Συνέδριο
Παναγιώτης Ιωαννίδης Αντιμετώπιση ασθενούς με Para-Hisian παραπληρωματικά δεμάτια. Κίνδυνοι και προκλήσεις Πανελλήνια Σεμινάρια Ομάδων Εργασίας 2020, Θεσσαλονίκη, 20-2-2020
Κωνσταντίνος Κούβελας Παρουσίαση περιστατικού κολπικής ταχυκαρδίας μετά από κατάλυση κολπικής μαρμαρυγής Πανελλήνια Σεμινάρια Ομάδων Εργασίας 2020, Θεσσαλονίκη, 20-2-2020
Παναγιώτης Ιωαννίδης Κατάλυση για την κολπική μαρμαρυγή: ΟΧΙ στους περισσότερους ασθενείς Σεμινάριο Βηματοδοτών Ηλεκτροφυσιολογίας, Ιπποκράτειο ΓΝΑ, Αθήνα, 23-11-2019
Παναγιώτης Ιωαννίδης Τα αντιαρρυθμικά φάρμακα για την κολπική μαρμαρυγή είναι χαμένη υπόθεση: “ΥΠΕΡ” 40ο Πανελλήνιο Καρδιολογικό Συνέδριο, Ιωάννινα, 19-10-2019
Παναγιώτης Ιωαννίδης Δυσκολίες της θεραπείας κατάλυσης σε ασθενείς με PJRT και ίνες Mahaim Πανελλήνια Σεμινάρια Ομάδων Εργασίας 2019, Θεσσαλονίκη, 23-2-2019
Παναγιώτης Ιωαννίδης Δύσκολες καταστάσεις στο ηλεκτροφυσιολογικό εργαστήριο. Δυσκολίες στην εκφύτευση ηλεκτροδίων 39ο Πανελλήνιο Καρδιολογικό Συνέδριο, Αθήνα, 20-10-2018
Παναγιώτης Ιωαννίδης Κατάλυση κολπικής μαρμαρυγής. Από το ηλεκτροφυσιολογικό εργαστήριο στο ΗΚΓ 4ο Πανελλήνιο Αρρυθμιολογικό Συνέδριο, Αθήνα, 22-9-2018
Παναγιώτης Ιωαννίδης Ασθενείς με Κολπική Μαρμαρυγή προς καρδιοανάταξη και κατάλυση. Δεδομένα για την Απιξαμπάνη 4ο Πανελλήνιο Αρρυθμιολογικό Συνέδριο, Αθήνα, 22-9-2018
Παναγιώτης Ιωαννίδης Διαστρωμάτωση κίνδυνου αιφνίδιου θανάτου σε ασθενή με μη ισχαιμική μυοκαρδιοπάθεια 13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Κλινικών Καρδιαγγειακών Παθήσεων της ΠΙΕΔΚΑΡ, Βόλος, 29-4-2018
Ε. Χριστοφοράτου Ασθενείς με κολπική μαρμαρυγή και σύνθετο αρρυθμικό υπόστρωμα 13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Κλινικών Καρδιαγγειακών Παθήσεων της ΠΙΕΔΚΑΡ, Βόλος, 29-4-2018
Ε. Χριστοφοράτου Παρουσίαση περιστατικού με σοβαρού βαθμού στένωση πνευμονικής βαλβίδας 15η Διημερίδα «Εξελίξεις στην Καρδιαγγειακή Απεικόνιση 2018», Αθήνα, 17-3-2018
Παναγιώτης Ιωαννίδης Νέες τεχνολογίες στους καθετήρες κατάλυσης. Υπάρχει λόγος; Arrhythmias Update 2017
Θεσσαλονίκη, 7-4-2017
Παναγιώτης Ιωαννίδης Ο απινιδωτής, σε ασθενή με δομική καρδιοπάθεια, ενεργοποιείται συχνά. Τι θα κάνω; Πανελλήνια Σεμινάρια Ομάδων Εργασίας 2017,
Θεσσαλονίκη, 16-2-2017
Παναγιώτης Ιωαννίδης Πότε εμφυτεύω απινιδωτή σε ασθενή με διατατική / υπερτροφική μυοκαρδιοπάθεια 37ο Πανελλήνιο Καρδιολογικό Συνέδριο,
Αθήνα, 22-10-2016
Παναγιώτης Ιωαννίδης Η κατάλυση πρώτης γραμμής θεραπεία στην παροξυσμική κολπική μαρμαρυγή, Υπέρ. 2ο Αρρυθμιολογικό Συνέδριο,
Αθήνα 1-10-2016
Παναγιώτης Ιωαννίδης Εξελίξεις στην κολπική μαρμαρυγή 2ο Αρρυθμιολογικό Συνέδριο,
Αθήνα 1-10-2016
Παναγιώτης Ιωαννίδης Ο ρόλος της εξατομίκευσης στην επιλογή αντιπηκτικής αγωγής Panhellenic Working Groups Seminars 2016, Θεσσαλονίκη 12-2-2016
Παναγιώτης Ιωαννίδης Κατάλυση κολπικής μαρμαρυγής: Σε ποιους ενδείκνυται και σε ποιους όχι; 2ο Κλινικό Φροντιστήριο Βηματοδοτών -Ηλεκτροφυσιολογίας
Αθήνα, 28-11-2015
Παναγιώτης Ιωαννίδης Εκτίμηση του ασθενούς με μη εμμένουσα VT σε φυσιολογική καρδιά και σε δομική καρδιοπάθεια «Λήψη κλινικών αποφάσεων στις Καρδιαγγειακές Παθήσεις» 

Αθήνα 13-11-2015

Παναγιώτης Ιωαννίδης Διαστρωμάτωση κινδύνου για αιφνίδιο καρδιακό θάνατο σε ασθενείς που δεν συμπεριλαμβάνονται σε μεγάλες κλινικές μελέτες: Σε ασθενείς με ηλεκτρικά νοσήματα 36ο Πανελλήνιο (Διεθνές) Καρδιολογικό Συνέδριο,

Θεσσαλονίκη, 29-10-2015

Παναγιώτης Ιωαννίδης Ιδιοπαθής εκτακτοσυστολική κοιλιακή αρρυθμία. Εντόπιση της θέσης με το ΗΚΓ 1ο Αρρυθμιολογικό Συνέδριο,

Αθήνα, 3-10-2015

Παναγιώτης Ιωαννίδης Παράγοντες επιτυχίας στη συμμόρφωση με την αντιπηκτική αγωγή 1ο Αρρυθμιολογικό Συνέδριο,
Αθήνα, 3-10-2015
Παναγιώτης Ιωαννίδης Επιπλοκές κατάλυσης κολπικής μαρμαρυγής. Πανελλήνια Σεμινάρια Ομάδων Εργασίας 2015,
Ιωάννινα, 27-2-2015
Παναγιώτης Ιωαννίδης Εκτίμηση του ασθενούς με μη εμμένουσα VT σε φυσιολογική καρδιά και σε δομική καρδιοπάθεια  Λήψη Κλινικών Αποφάσεων στις Καρδιαγγειακές Παθήσεις

Αθήνα, 13-11-2015

Παναγιώτης Ιωαννίδης Ασυμπτωματικοί ασθενείς με ΗΚΓ ανωμαλίες: Πρώιμη επαναπόλωση 35ο Διεθνές Καρδιολογικό Συνέδριο,
Αθήνα 23-10-2014
Ε. Χριστοφοράτου Αξιολόγηση προς θεραπεία με συσκευές καρδιακής ανεπάρκειας (ICD/CRT) 2o Διεθνές Συνέδριο Καρδιαγγειακής Απεικόνισης στη Κλινική Πράξη,
Αθήνα 4-5-2017  
Ε. Χριστοφοράτου Η υπερηχοκαρδιογραφία στην βελτιστοποίηση της λειτουργίας των αμφικοιλιακών βηματοδοτικών συσκευών 2ο Αρρυθμιολογικό Συνέδριο,
Αθήνα, 1-10-2016
Ε. Χριστοφοράτου Εκτίμηση δυσυγχρονισμού το 2016 1o Συνέδριο Καρδιαγγειακής Απεικόνισης στη Κλινική Πράξη,
Αθήνα 13-5-2016
Ε. Χριστοφοράτου Βηματοδότης χωρίς ηλεκτροκαθετήρες: Τα πρώτα αποτελέσματα από τις κλινικές μελέτες. Πανελλήνια Σεμινάρια Ομάδων Εργασίας 2016,
Χριστοφοράτου Αθήνα 13-2-2016
Ε. Χριστοφοράτου Βελτιστοποίηση του κολποκοιλιακού και διακοιλιακού συγχρονισμού. Πότε και πώς; Πανελλήνια Σεμινάρια Ομάδων Εργασίας 2015,
Ιωάννινα, 27-2-2015
Χ. Βασιλόπουλος Κατάλυση αρρυθμιών πλησίον του κολποκοιλιακού κόμβου και του δεματίου του His Πανελλήνια Σεμινάρια Ομάδων Εργασίας 2015,
Ιωάννινα, 27-2-2015
2020-04-24T14:42:47+00:00