Βασιλόπουλος Χαράλαμπος

Ο Χαράλαμπος Βασιλόπουλος είναι καρδιολόγος με εξειδίκευση στην καρδιακή ηλεκτροφυσιολογία και βηματοδότηση. Από το 2012 εργάζεται στη Βιοκλινική Αθηνών διενεργώντας μεγάλο αριθμό επεμβάσεων κατάλυσης αρρυθμιών, εμφυτεύσεων βηματοδοτών και απινιδωτών.

Φοίτησε στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών και έλαβε την ειδικότητα της Καρδιολογίας το 1999 στο Νοσοκομείο του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού «Κοργιαλένειο – Μπενάκειο».

Την περίοδο 1999-2004 διατέλεσε επιστημονικός συνεργάτης της Β΄ Καρδιολογικής Κλινικής του Νοσοκομείου του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Ειδικότερα από το 2001 διενεργεί επεμβάσεις κατάλυσης σύμπλοκων αρρυθμιών με χρήση συστημάτων τρισδιάστατης χαρτογράφησης, ενώ ταυτόχρονα προσκαλείται για διενέργεια επεμβάσεων σε άλλα νοσοκομεία της Ελλάδας και του εξωτερικού.

Από το 2004 έως το 2006 ήταν επιστημονικός συνεργάτης του Καρδιολογικού Τμήματος και της Πανεπιστημιακής Κλινικής του «Ιπποκρατείου» Νοσοκομείου Αθηνών, συμβάλλοντας στην οργάνωση και την ανάπτυξη του εργαστηρίου ηλεκτροφυσιολογίας-βηματοδότησης.

Από το 2006 έως το 2011 εργάστηκε στο Νοσοκομείο «Υγεία», έχοντας την επιμέλεια της οργάνωσης του ηλεκτροφυσιολογικού εργαστηρίου και την εποπτεία των επεμβάσεων της ομάδας των ηλεκτροφυσιολόγων.

Ο Χ. Βασιλόπουλος είναι από τους πρώτους Έλληνες ηλεκτροφυσιολόγους που έλαβε την πιστοποίηση πρακτικής και θεωρητικής επάρκειας στην καρδιακή βηματοδότηση και απινίδωση από την Ευρωπαϊκή Καρδιολογική Εταιρία.

Είναι ενεργό μέλος επιστημονικών εταιριών και έχει αξιόλογο ερευνητικό έργο επιστημονικών ανακοινώσεων, δημοσιεύσεων όπως και αξιόλογη παρουσία σε ελληνικά και διεθνή συνέδρια.

2019-09-21T12:37:11+00:00